Brandbeveiliging
Brandbeveiliging copy

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging
Doe de wizard

Als er brand uitbreekt, moeten allereerst gebruikers in veiligheid worden gebracht. Branddetectie- en ontruimingsinstallaties zorgen daarvoor.

Een branddetectiesysteem kan allereerst verlangd worden door de overheid, vanuit het Bouwbesluit. Bij elke soort gebruiksfunctie hoort een bepaalde zwaarte-eis. Die hangt onder meer af van het gebruikte aantal vierkante meters en het aantal verdiepingen. Ook de (beperkte) zelfredzaamheid van de gebruiker is bepalend. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf of een verzorgingshuis. Is een brandmeldinstallatie vereist, dan stelt Het Bouwbesluit ook altijd een ontruimingsinstallatie verplicht.

Een andere eisende partij kan de verzekeraar zijn. Deze wil een zo laag mogelijk risico op materiële schade. Een derde partij die om branddetectie kan vragen, is de gebruiker zélf. Zo wil een onderneming dankzij goede beveiliging onder meer de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen. De impact van een brand is immers enorm. Wist u dat de helft van de bedrijven die een brand doormaken binnen twee jaar failliet gaat?

Wanneer heb ik een brandmeldinstallatie nodig?

Of de overheid een brandmeldinstallatie in uw pand verplicht stelt is bepaald in het bouwbesluit welke wordt aangestuurd vanuit de woningwet. Het bouwbesluit houdt hierbij rekening met de gebruiksfunctie, het gebruiksoppervlak en de hoogte van pand (hoogste vloer). Er is geen verschil tussen bestaande- en nieuwbouw.

In bijlage I van het bouwbesluit kunt aan de hand van deze criteria bepalen of u een brandmeldinstallatie nodig hebt, wat de “omvang van bewaking” (type installatie) is, of u doormelding rechtstreeks naar de brandweer nodig heeft en of een “inspectiecertificaat” moet worden afgegeven door een inspectie-instelling. Bron: rijksoverheid

De eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen staan in de NEN2535, hierin staat o.a. per “omvang van bewaking” omschreven hoe uitgebreid een installatie moet zijn. Dit kan zijn:

  • Volledige bewaking
    Naast handbrandmelders, rookmelders in bijna iedere ruimte

  • Gedeeltelijke bewaking
    Naast handbrandmelders, rookmelders in verkeers- en risicovolle ruimten

  • Niet-automatische bewaking
    Alleen handbrandmelders

Als een brandmeldinstallatie vereist is, is ook altijd een ontruimingsalarminstallatie vereist. In de meeste gevallen is dit een type B installatie wat inhoud; slowwhoop alarmgevers waarbij het geluidniveau in de meeste ruimten 65dB(A) moet zijn en 6dB(A) boven het omgevingsgeluid. De eisen welke gesteld worden aan een ontruimingsalarminstallatie staan omschreven in de NEN2575.

Met onderstaande wizard kunt u bepalen of- en wat voor type brandmeldinstallatie u nodig heeft wanneer in uw pand één soort gebruiksfunctie van toepassing is. Aan deze wizard kunnen geen rechten ontleent worden en is alleen ter indicatie, het bepalen van de juiste brandbeveiligingsmaatregelen is maatwerk en moet door een specialist worden gedaan. Bovenstaande informatie is dan ook slechts een samenvatting, er kunnen andere factoren en maatregelen van toepassing zijn waarmee rekening gehouden moet worden.

Neem voor meer informatie contact op met onze brandpreventiedeskundige.

Wizard Brandbeveiliging
Wat is de gebruiksfunctie van het gebouw?
Stap 1 van 3
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering