digitaal logboek
Brandbeveiliging
Brandbeveiliging copy

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging

De impact van een brand is enorm. Wist u dat de helft van de bedrijven die een brand doormaken binnen twee jaar failliet gaat? Branddetectie- en ontruimingsinstallaties zorgen ervoor dat iedereen in veiligheid kan worden gebracht wanneer er brand uitbreekt.

Seef kijkt goed met u mee. De hoeveelheid eisen kan soms overweldigend zijn. Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: Wat staat er in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)? Hoe staat het met de (beperkte) zelfredzaamheid van de gebruikers? Zijn er eisen vanuit de verzekering?

Met de wizard – onze handige rekentool – op onze website bepaalt u snel wanneer welke brandmeldinstallatie verplicht is.

Doe de wizard

Wie eisen een branddetectiesysteem?
Een branddetectiesysteem kan allereerst voorgeschreven worden door de overheid, vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Bij elke gebruiksfunctie hoort een bepaalde zwaarte-eis. Die hangt af van het gebruikte aantal vierkante meters en het aantal verdiepingen. Ook de (beperkte) zelfredzaamheid van de gebruiker is bepalend. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf of een verzorgingshuis. Is een brandmeldinstallatie vereist, dan stelt het BBL ook altijd een ontruimingsinstallatie verplicht.

Een andere eisende partij kan de verzekeraar zijn. Deze wil een zo laag mogelijk risico op materiële schade. De derde partij die om branddetectie kan vragen, is de gebruiker zélf. Zo wil een onderneming dankzij goede beveiliging onder meer de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen.

Wanneer heb ik een brandmeldinstallatie nodig?
Of de overheid een brandmeldinstallatie in uw pand verplicht stelt is bepaald in het BBL, welke wordt aangestuurd vanuit de woningwet. Het BBL kijkt naar de gebruiksfunctie, het gebruiksoppervlak en de hoogte van pand (hoogste vloer). Er is geen verschil tussen bestaande- en nieuwbouw.

In bijlage II van het BBL kunt aan de hand van deze criteria bepalen of u een brandmeldinstallatie nodig hebt, wat de ‘omvang van bewaking’ (type installatie) is, of u doormelding rechtstreeks naar de brandweer nodig heeft en of een ‘inspectiecertificaat’ moet worden afgegeven door een inspectie-instelling. Bron: rijksoverheid

De eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen staan in de NEN2535, hierin staat o.a. per ‘omvang van bewaking’ omschreven hoe uitgebreid een installatie moet zijn. Dit kan zijn:

  • Volledige bewaking
    Naast handbrandmelders, rookmelders in bijna iedere ruimte
  • Gedeeltelijke bewaking
    Naast handbrandmelders, rookmelders in verkeers- en risicovolle ruimten
  • Niet-automatische bewaking
    Alleen handbrandmelders

Als een brandmeldinstallatie vereist is, is ook altijd een ontruimingsalarminstallatie vereist. In de meeste gevallen is dit een type B installatie, wat inhoudt: slowwhoop alarmgevers met een geluidniveau van 65dB(A) en 6dB(A) boven het omgevingsgeluid. De eisen welke gesteld worden aan een ontruimingsalarminstallatie staan omschreven in de NEN2575.

Doe de wizard Brandbeveiliging
Met onderstaande wizard – onze rekentool - kunt u bepalen of- en wat voor type brandmeldinstallatie u nodig heeft wanneer in uw pand één soort gebruiksfunctie van toepassing is. Aan deze wizard kunnen geen rechten ontleend worden en is alleen ter indicatie. Het bepalen van de juiste brandbeveiligingsmaatregelen is maatwerk en moet door een specialist worden gedaan. Bovenstaande informatie is dan ook slechts een samenvatting, er kunnen andere factoren en maatregelen van toepassing zijn waarmee rekening gehouden moet worden.

Neem voor meer informatie contact op met onze brandpreventiedeskundige

Wizard Brandbeveiliging
Wat is de gebruiksfunctie van het gebouw?
Stap 1 van 3
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering