digitaal logboek
Blog
Blog copy

Blog

Is een brandmeldinstallatie verplicht in jouw bedrijfspand?

Seef blog • dinsdag 06 juni 2023

Is een brandmeldinstallatie verplicht in jouw bedrijfspand?

Brand. Het is zo ongeveer het ergste doemscenario dat je kunt bedenken als het gaat om de risico’s die je loopt als ondernemer, eigenaar of gebouwbeheerder. Binnen een paar minuten kan alles wat je zo zorgvuldig hebt opgebouwd, totaal verwoest zijn. En je moet er al helemaal niet aan denken dat er nog mensen binnen zijn…

Eigenlijk is het dus heel logisch dat een brandmeldinstallatie in veel gevallen verplicht wordt gesteld. Maar door wie eigenlijk en hoe zit dat precies?

Deze partijen eisen een brandmeldinstallatie

  • De gemeente en brandweer -eigenlijk dus de overheid- kunnen een branddetectiesysteem voorschrijven vanuit het Bouwbesluit. De overheid legt hierin voorschriften op voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu. En daar moet iedereen zich aan houden; het is een wettelijke verplichting.
  • De brandverzekering kan een inspectiecertificaat eisen, waarop staat dat er een goedgekeurde brandmeldinstallatie aanwezig is. Hier gaat het natuurlijk om een geldkwestie, want de verzekeringsinstantie hoopt zo eventuele schade te kunnen voorkomen of te beperken.
  • Als eigenaar of gebruiker van een huurpand kun je ook eisen dat er een brandmeldinstallatie aanwezig is of aangelegd wordt. Dit kun in het huurcontract vast (laten) leggen. Voor beide partijen heeft dit grote voordelen, want niemand wordt beter van brand in het pand.

Wanneer is een brandmeldinstallatie wettelijk verplicht?

Dat is afhankelijk van verschillende factoren: de gebruiksfunctie van het pand, het gebruiksoppervlak en de hoogte van de hoogste vloer. Daarnaast kunnen de eisen aan een brandmeldinstallatie ook per geval anders zijn. Zo heb je panden met

  • Volledige bewaking

           Naast handbrandmelders moeten er in (bijna) iedere ruimte rookmelders hangen.

  • Gedeeltelijke bewaking

           Naast handbrandmelders moeten er rookmelders hangen in verkeers- en risicovolle               ruimtes.

  • Niet-automatische bewaking

           Alleen handbrandmelders zijn voldoende.

In de NEN2535 staat uitvoerig beschreven aan welke eisen een brandmeldinstallatie in zou moeten voldoen. Je kunt je voorstellen dat voor een kinderdagverblijf andere regels gelden dan voor een opslagruimte. In het eerste geval is ook een directe doormelding naar de brandweer mogelijk verplicht, want hier staan de levens van kinderen die zichzelf niet kunnen redden op het spel.

Wat geldt voor jullie: vul de Wizard in

Al met al zijn er bijzonder veel factoren en regels die een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of een branddetectiesysteem voor jou wettelijk verplicht is. Maar veel gemakkelijker is het om onze Wizard Brandbeveiliging te raadplegen. Met een paar muisklikken weet je meteen waar je aan toe bent. Selecteer de gebruiksfunctie van jullie pand, vul het gebruiksoppervlak en de hoogst gemeten vloer in en lees direct de informatie uit het Bouwbesluit dat voor jullie van toepassing is.

Naar de Wizard Brandbeveiliging
Heb je daarna nog vragen? Bel of mail ons gerust. We helpen je graag verder.

Contact

Terug naar blog

certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering